Wednesday, January 4, 2012

Adferd som språk

Det er en sterk tendens i filosofien i retning av å eliminere distinksjonen mellom tanke og handling, en tendens som er særlig funnet i pragmatismen. Subjektivitetsprinsippet i samfunnsvitenskapen sier at adferd må studeres og beskrives ved hjelp av termer som hører hjemme i situasjonsorienteringen til den som handler, hans/hennes definisjon av situasjonen, og ikke bare gjennom termer som tilhører sosialvitenskapens definisjon av situasjonen til den som handler.

Dette impliserer også at "tilskueren" må kunne omsette språket til den som handler til sitt eget språk. Når vi studerer adferd er vi vesentlig stilt overfor samme problem som når vi tolker språk. Dersom språk betraktes som adferd, kan vi også betrakte adferd som språk.

No comments:

Post a Comment