Friday, October 13, 2017

CV Kaare Torgny Pettersen

CURRICULUM VITAE
Kaare Torgny Pettersen, født: 28.juli 1954
Akademiske grad: Doktorgrad (phd) i sosialt arbeid fra NTNU
Stilling: Professor i profesjonskunnskap i vold og overgrep, Høgskolen i Sørøst-Norge
              Professor II, Høgskolen i Østfold

UTDANNING:

2015:   Studium i digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning 2015/2016”, 15 stp, PULS/HiØ.
2012:   Utdanning i «veiledning på forskernivå» ved Universitetet i Karlstad høsten 2012.
2011:   Kurs i «Barn som lever med vold i familien». Oslo. Ansvarlig ISOP, Hamar.
2009:   PhD i Sosialt Arbeid, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. An
Exploration into the Concept and Phenomenon of Shame within the Context of Child Sexual Abuse. An Existential-Dialogical Perspective of Social Work within the Context of a Norwegian Incest Centre“. 2009 nr.184. Monografi på 460 sider.
2009:   Høgskolepedagogikk, Høgskolen i Østfold
2007:   PhD kurs, «Tale, tekst og tolkning» KULT8860, Essay: «The co-construction of
meaning through active interviewing». NTNU
2005:   PhD kurs, «Å studere praksis – video som hjelpemiddel i forskning». SARB8000
Paper: «Å forske på skam». NTNU
2003:   PhD kurs, «Forskning og samfunn» KULT8801. Essay: «En hermeneutisk refleksjon
over tradisjonsbegrepet hos Hans-Georg Gadamer», NTNU
2003:   PhD kurs, «Comparative Social Science Studies, Comparative Studies of Welfare
States: Gender, Class and Politics”. Essay: “A comparison of social assistance in
Norway and other European countries”. UiO, Oslo Summer School.
2000:   Cand. polit. grad med hovedfag i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo/NTNU. Veier til
selvforståelse: Noen grunnlagsproblemer i sosialt arbeid. HiO-Hovedfagsrapport
2001 nr.4. 123 sider.
1995    Organisasjon og administrasjon SA5, Høgskolen i Oslo
1995    Sosialhistorie, sosial- og velferdspolitikk SA4, Høgskolen i Oslo
1995    Videregående forskningsmetode og design SA2, Høgskolen i Oslo
1995    Generell teori i sosialt arbeid SA1, Høgskolen i Oslo
1994    Grunnlagsproblemer i sosialt arbeid E2, Høgskolen i Oslo
1994    Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode E1, Høgskolen i Oslo
1993    Mellomfag i sosiologi, Høgskolen i Vestfold
1989    Fosterhjemsutdanning, Vestfold Fylkeskommune
1985    Administrasjon og lederskap, Det kommunale opplærings- og utviklingsfond (KOU)
1983    Saksbehandlerutdanning, Det kommunale opplærings- og utviklingsfond (KOU)
1981    Cand. mag. grad med mellomfag i sosiologi, grunnfag i psykologi og
sosionomutdanning fra Universitetet i Oslo
1981    Grunnfag i sosiologi, Universitetet i Oslo
1981    Sosionomutdanning, Diakonhjemmet, Oslo
1976    Grunnfag i psykologi, Universitetet I Bergen
1975    Analytisk geometri (MK71), Universitetet I Bergen
1975    Eksamen Philosophicum, Universitetet I Bergen
1974    Eksamen Artium, Gymnaset i Arendal

ARBEIDSERFARING:

2017-              Professor II, Høgskolen i Østfold
2017-              Professor i profesjonskunnskap i vold og overgrep, Høgskolen i Sørøst-Norge
2016-2017      Professor i sosialt arbeid, Høgskolen i Østfold
2011               Oppstart av videreutdanning i Vold i nære relasjoner, Høgskolen i Østfold
2009               Oppstart av videreutdanning i Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn,
Høgskolen i Østfold
2009-             Opprykk til førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
2002               Oppstart av sosionomutdanningen ved Høgskolen i Østfold
2002-              Ansettelse som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.
2001-2002      Daglig leder, KulturLandsbyer A/S, Sandefjord
1994-2001      Barnevernsleder, Larvik kommune
1992-1996      Co-terapeut i gruppebehandling av seksualforbrytere sammen med psykiater
Einar Rognstad, Tønsberg.
1989-1995      Daglig leder i Enkeltmannsforetaket Konsulenttjeneste
1988-1989      Daglig leder for Kirkens SOS i Vestfold
1986-1988      Sosialsjef i Stokke kommune
1985-1986      Sosialkonsulent i Stokke kommune
1984-1985      Sosialkonsulent i Sandefjord kommune
1983-1984      Sosialkonsulent i Tromøy kommune
1981-1983      Barnevernskonsulent, Sandefjord kommune
1976-1977      Førstegangstjeneste i H.M. Kongens Garde, som lagfører for et geværlag.
1976               Pleiervikar på en lukket avdeling på Neevengården sykehus, Bergen
1975               Praktikant ved Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal
1974               Vikar for hjelpepleier ved Aust-Agder sentralsykehus, Arendal
1973               Vikar for sykepasser ved Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal

LEDERERFARING:

2009-2017      Koordinator for videreutdanning i Vold i nære relasjoner og videreutdanning i
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, Høgskolen i Østfold.
2007-2012      Leder for Avdelingsstyret ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i
Østfold
2009-2011      Leder for FoU-utvalget ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i
Østfold
2009-2011      FoU koordinator, Høgskolen i Østfold
2001-2002      Administrerende direktør, KulturLandsbyer, Sandefjord.
1994-1998      Barnevernssjef, Larvik kommune.
1987-1994      Selvstendig næringsdrivende, Konsulenttjeneste, Sandefjord.
1988-1989      Leder av Kirkens SOS, Krisetelefon i Vestfold fylke.
1985-1988      Leder for Sosialkontoret, Stokke kommune.
1983-1984      Leder for Sosialkontoret, Tromøy kommune.
1986-1994      Politisk valgt medlem av Bystyret i Sandefjord kommune
1984-1990      Medlem av Nasjonal Vitenskapelig Råd for Mental Barnehjelp, Oslo.
1986-1988      Sekretær for Sosialstyret og Barnevernsnemnda, Stokke kommune.
1986-1988      Fylkesleder for Norsk Sosionomforbund (NOSO) avdeling Vestfold.
1985-1986      Medlem av byggekomiteen for Nygård barnehage, Stokke kommune.
1984-1990      Styreleder for Stiftelsen Kystfrakt. Attføringsprosjekt for unge arbeidsledige i
Sandefjord.
1983-1984      Sekretær for administrativ og politisk omorganisering av helse- og sosialfag
Avdeling, Tromøy kommune
1983-1984      Sekretær for Barnevernsnemnda, Tromøy kommune

Formidling og samfunnskontakt (FoS):

6          Kronikker                   2011 – 2013
505      Forelesninger             1983 – 1995
222      Avisreportasjer           1983 – 1996
21        Radioprogrammer      1983 – 2010
9          TV programmer         1988 – 2010

I tillegg har jeg:
28        Konferanseinnlegg hvorav 9 fagfellevurderte papers
2          Gjesteforelesninger i Brasil

Veiledning:

Bachelorstudenter:      Har veiledet flere 10-talls sosionomstudenter med bachelorgradsoppgaver og veiledet flere 10-talls basisgrupper i løpet av utdanningen.

Masterstudenter:         Er oppnevnt som hovedveileder for seks mastergradsstudenter, hvorav to i Master i Psykisk Helsearbeid ved Høgskolen i Østfold, to i Master i Tverrfaglig samarbeid ved HiØ og to i Master i Barnevern ved Universitetet i Bergen.

Doktorgradsstudenter: Er oppnevnt som bi-veileder for en PhD-kandidat fra Høgskolen i
Østfold ved NTNU, Institutt for Sosialt Arbeid og Helsevitenskap. Han skriver om sosialt arbeid i Brasil.
Jeg er også hovedveileder for en Dr.Philos kandidat som skriver en avhandling om behandling av personer som har begått seksuelle overgrep.

Jeg har gjennomført 3 måneders utdanning i «veiledning på forskernivå» ved Universitetet i Karlstad høsten 2012 for bedre å kunne veilede PhD-kandidater.

Utvalg/Råd:

2013 – dd       Varamedlem til Høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold
2010 – dd       Medlem av ekspertgruppen HEPROGRESS i Østfoldhelsa, Østfold
Fylkeskommune
2010 – dd       Varamedlem av ansettelsesrådet ved Høgskolen i Østfold
2009 – dd       Varamedlem for Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS) ved
Høgskolen i Østfold.
2008 – 2012   Leder for avdelingsstyret ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i
Østfold
2008 – 2011   Medlem av Forsknings og utviklingsutvalget (FoU) ved Høgskolen i Østfold
2008 – 2011   Leder for Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU) ved avdeling for helse- og
sosialfag, Høgskolen i Østfold
1990 – 1995   Medlem av Nasjonal Vitenskapelig Råd for Mental Barnehjelp, Oslo
1986 – 1994   Politisk valgt medlem av Bystyret i Sandefjord kommune

UNDERVISNINGSERFARING:

2011-dd          Ansvarlig for oppstart av videreutdanning i Vold i nære relasjoner ved
Høgskolen i Østfold. Koordinator og emneansvarlig for 2 emner.
2009-dd          Ansvarlig for oppstart av videreutdanning i Tiltak mot seksuelle overgrep mot
barn ved Høgskolen i Østfold. Koordinator og emneansvarlig for 2 emner
2009               Utdanning i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Østfold.
2002-dd:         Deltok i opprettelse av bachelor i sosialt arbeid og deltar fortsatt med
undervisning. For første års-studenter har jeg hatt emneansvar for emnet «Innføring i faget sosialt arbeid» og undervist i vitenskapssyn og menneskesyn i sosialt arbeid. For andre års-studenter har jeg undervist i vitenskapelig metode, og for tredje års-studenter har jeg undervist i samfunnsarbeid
1983-1995:     505 forelesninger hovedsakelig om vold og seksuelle overgrep på foreldremøter i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler.
1989:              Konsulent for undervisningsfilmen Under to øyne. En film om videovold.
Oppdragsgiver: Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo.
1989:              Skrev manus og deltok i innspilling av undervisningsfilmen Hva med meg? En
film om psykisk utviklingshemmede som bor hjemme og hva som skjer med dem etter 01.januar 1991. Oppdragsgiver: Stokke kommune.
1988:                          Skrev manus og deltok i innspilling av to episoder av undervisningsfilmen Det har vært godt å ha deg her! En film om fosterhjem.Oppdragsgiver: Fagteamet for Barne- og ungdomsvernet i Vestfold.

Gjesteforelesninger utlandet:

2012:   Invitert som gjesteforeleser av Professor Irene Rizzini for mastergrads- og PhD-
studenter ved det katolske universitetet i Rio de Janeiro (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), Brasil, 14. november 2012. Tema for forelesningen: How can one create interagency cooperation around children who suffer from the hidden burden of sexual abuse?

2011:   Invitert som gjesteforeleser av Professor Irene Rizzini for mastergrads- og PhD-
studenter ved det katolske universitetet i Rio de Janeiro (Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro), Brasil, 23. november 2011. Tema for forelesningen: Good enough care? A study of the difficulties Norwegian Child Welfare workers experience in working with mothers who have intellectual disabilities.

Forskeropphold utlandet:

29.10.1989 - 01.11.1989 Forskeropphold ved en behandlingsklinikk for personer som har
begått seksuelle overgrep, Gracewell Clinic, Birmingham, England. Oppholdet var en del av min utredning av barnepornografi for Justisdepartementet.  . Under oppholdet ble det en rekke samtaler med pasienter og ansatte ved klinikken samt møter med en etterforskningsgruppe som arbeidet med barnepornografi i New Scotland Yard i London. Oppholdet ble finansiert av Justisdepartement.
02.01.2011 - 25.02.2011 Forskeropphold/Feltarbeid ved det føderale universitetet i Espírito
Santo (Universidade Federal do Espírito Santo), Brasil, etter invitasjon Pedro Florêncio da Cunha Fortes. Under oppholdet arbeidet jeg med professor Fortes med å registrere 705 spørreskjema fra et folkehelseprosjekt i et fattig boområde i statistikkprogrammet SPSS. Jeg besøkte også en rekke familier i området hvor undersøkelsen ble foretatt for å danne et inntrykk av den faktiske situasjonen bak tallmaterialet. Oppholdet ble finansiert av Høgskolen i Østfold.

Papers og konferansebidrag:

Til sammen 28 konferansebidrag hvorav 9 fagfellevurderte papers som er lagt frem.
2013:   Pettersen, Kaare Torgny og Ragnhild Fugletveit. Å jobbe med verdighet – om
livskvalitet i arbeidslivet. ASVO konferansen i Østfold, Fredrikstad.
2012:   Pettersen, Kaare Torgny: A Study of Shame from Sexual Abuse within the Context of a
Norwegian Incest Center. International conference "Global Context: Local Solutions",
Augsburg College, Minneapolis, USA. Paper er fagfellevurdert.
2012:   Pettersen, Kaare Torgny: Working with dignity. An action-based health project in
Brazil. The 2012 FORSA seminar in Levsos, Greece. Paper er fagfellevurdert.
2012:   Pettersen, Kaare Torgny: A Study of Shame from Sexual Abuse within the Context of a
Norwegian Incest Center. The second conference on Sociology and Social Work held
in Oslo, Norway, 30.05-31.05 2012. Theory and Practice. Paper er fagfellevurdert.
2012:   Pettersen, Kaare Torgny og Kari Baardseth: Working with dignity. An action based
health project in Brazil. The second conference on Sociology and Social Work held in
Oslo, Norway, Theory and Practice. Paper er fagfellevurdert.
2012:   Pettersen, Kaare Torgny. Den Pragmatiske Vendingen. Eydehavn-seminaret i regi av
filosof John Lundstøl
2012:   Pettersen, Kaare Torgny. Å jobbe med verdighet i praktisk sosialt arbeid. Konferanse i
forbindelse med 10-års-jubileum for sosionomutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
2011:   Pettersen, Kaare Torgny og Trond Heitmann: The Humiliation of Poverty.
Collaborators or Contenders? Norwegian Research, Business and Politics in Latin America; International Conference NorLARnet, Bergen, Norway. Paper er fagfellevurdert.
2011:   Pettersen, Kaare Torgny. Å forske på skam. Eydehavn seminaret i regi av filosof John Lundstøl
2010:   Pettersen, Kaare Torgny: Den skjulte byrden hos incestofre. FORSA konferanse Trondheim. Paper er fagfellevurdert.
2010:   Pettersen, Kaare Torgny: The Hidden Burden of Incest. International Association for
the Therapy of Sexual Abusers. World Conference in Oslo. Paper er fagfellevurdert.
2010:   Pettersen, Kaare Torgny. Shame and sexual abuse. International Conference on
Emotions and Social Work, Fredrikstad. Paper er fagfellevurdert.
2009:   Pettersen, Kaare Torgny. Vold på arbeidsplassen. Konferanse for ansatte ved
Legevaktene i Østfold og Follo, Halden
2008:   Pettersen, Kaare Torgny: Gadamers hermeneutiske fenomenologi FORSA-konferanse.
Lesbos, Hellas
2007:   Pettersen, Kaare Torgny: Skambegrepet hos Martha C. Nussbaum. Nussbaum.
Konferanse for HUSK Midt-Norge, NTNU, Trondheim.
2006:   Pettersen, Kaare Torgny: Creative meaning: a contribution to a human-scientific
theory of action. FORSA 2006 - the 6th Nordic conference of FORSA (Nordic societies for social work research). Helsinki, Finland. Paper er fagfellevurdert.
2005:   Pettersen, Kaare Torgny: Å forske på skam. Konferanse om Ære, vanære og skam.
Høgskolen i Østfold.
1993:   Pettersen, Kaare Torgny. Barn og mediavold. Mediekonferanse, Universitetet i Oslo,
Media og kommunikasjon, Oslo
1992:   Pettersen, Kaare Torgny. Barn og mediavold. Konferanse i regi av
Barnevernsinstitusjonenes Landsforbund, Dokka.
1991:   Pettersen, Kaare Torgny. Barns oppvekstvilkår. Konferanse i forbindelse med årsmøte
for Norske Kvinners Sanitetsforening, Drammenshallen, Drammen.
1991:   Pettersen, Kaare Torgny. Barn og mediavold. Konferanse i regi av Dansk Psykiatrisk
Selskap, Roskilde, Danmark.
1990:   Pettersen, Kaare Torgny. Barn og mediavold. Konferanse i regi av SSP-utvalget i
Holbæk kommune, Danmark.
1990:   Pettersen, Kaare Torgny. Voldspornografi. Konferanse arrangert av Børns Vilkår på
medisinsk fakultet, Universitetet i København, Danmark.
1989:   Pettersen, Kaare Torgny. Vold på skjermen. Konferanse om vold i forbindelse med
landskonferanse for krisesentrene i Norge, Kristiansund.
1988:   Pettersen, Kaare Torgny. Barn og mediavold. Konferanse for ansatte i Pedagogisk-
Psykologisk Tjeneste i Nord-Norge, Harstad.
1987:   Pettersen, Kaare Torgny: Barn og video. Utsetter samfunnet barnet for overgrep? Det 3. Nordiske Seminar om Barnemishandling og omsorgssvikt. Sandefjord
1986:   Pettersen, Kaare Torgny: Barn og mediavold. Nordiske Kriminalitetsforebyggende
Arbeid. Konferanse i Karlskrona, Sverige.
1985:   Pettersen, Kaare Torgny: Barn og mediavold. Landsmøte for Norsk Barnevernssamband, Stavanger

CRISTIN – Current Research Information System In Norway


Det er oppført 93 registreringer på forskningsresultater på CRISTIN pr februar 2016


Publikasjonsliste Kaare Torgny PettersenPublikasjonsliste Kaare Torgny Pettersen

1.     2016. Pettersen, Kaare Torgny Psykisk helsearbeid ved norske incestsentre. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid. 14 sider. Tidsskriftet er på nivå 1.
2.     2016. Pettersen, Kaare Torgny. Anvendt atferdsanalyse og sosialt arbeid. Tidsskrift for Atferdsanalyse. 6 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og godkjent for publisering med visse endringer. Tidsskriftet er på nivå 1.
3.     2016. Pettersen. Kaare Torgny. The co-construction of meaning through active interviewing. Social Work & Social Science Review. 25 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og godkjent for publisering med visse endringer. Tidsskriftet er på nivå 1.
4.     2015. Pettersen, Kaare Torgny og Ragnhild Fugletvedt. ”Should we talk about it?”: A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Journal of Work 52: 635-641. 7 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og tidsskriftet er på nivå 1.
5.     2014. Pettersen, Kaare Torgny. “Being a useful puppet”. A study of municipal-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Science Review 17: 112-124. 22 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og tidsskriftet er på nivå 1.
6.     2013. Pettersen, Kaare Torgny. A study of shame from sexual abuse within the context of a Norwegian Incest center. Journal of Child Sexual Abuse. 22: 677-694. 17 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og tidsskriftet er på nivå 1.
7.     2013. Pettersen, Kaare Torgny. Working with dignity: A study of the work done within Norwegian incest centres. Social Work & Social Science Review, 16: 101-112. 17 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og tidsskriftet er på nivå 1.
8.     2012. Gundersen, Astrid, Ellinor Young og Kaare Torgny Pettersen. Good enough care? A study of the difficulties Norwegian child welfare workers experience in working with mothers who have intellectual disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. iFirst article 1-16. 16 sider. Artikkelen er fagfellevurdert og tidsskriftet er på nivå 1.
9.     2012. Pettersen, Kaare Torgny. Strategies for coping with health risks in the aftermath of childhood sexual abuse within the context of a Norwegian incest center. I Knutsen, Karen Patrick, Sigmund Kvam, Peter Langemeyer, Anastasia Parianou & Kåre Solfjeld (red), Narratives of Risk. Interdisciplinary Studies. Münster: Waxmann, side 465-481. 16 sider. Bokkapitelet er fagfellevurdert og forlaget ligger på nivå 2.
10.  2010. Pettersen, Kaare Torgny. Å forske på skam og seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Forening for Klinisk Sexologi. 4:3-5. 3 sider. Artikkelen er ikke fagfellevurdert. (Tidsskriftet er medlemsblad for medlemmer av Norsk Forening for Klinisk Sexologi og er foreløpig ikke godkjent som vitenskapelig tidsskrift).
11.  2009. Pettersen, Kaare Torgny. An exploration into the concept and phenomenon of shame within the context of child sexual abuse. An existential-dialogical perspective of social work within the settings of a Norwegian incest centre.  Norwegian University of Science and Technology Doctoral theses 2009: 184. 460 sider.
12.  2002. Pettersen, Kaare Torgny. Å leve etisk er å velge seg selv. I Lundstøl, John (red), I dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk. s.35-46. 11 sider. Bokkapitelet er fagfellevurdert og forlaget ligger på nivå 1.
13.  2001. Pettersen, Kaare Torgny. Veier til selvforståelse. Noen grunnlagsproblemer i sosialt arbeid. HiO-hovedfagsrapport 2001: 4. 123 sider.
14.  2000. Pettersen, Kaare Torgny. Platons Sannhetslære. OVERSETTELSESARBEID av Heidegger, Martin, Plantons Lehre von der Wahrheit, i Gesmtausgabe bind 9, Wegmarken s. 203-238. Denne kommenterte oversettelsen, med mine fotnoter og etterord, er på 96 sider. Oversettelsen er fagfellevurdert av professor John Lundstøl og professor Egil A. Wyller.
15.  1999. Pettersen, Kaare Torgny. Forord. I Lundstøl, John, I Øyeblikket. Antropologiske refleksjoner. HiO-rapport 1999: 3, side 4-8. Forordet er fagfellevurdert av professor John Lundstøl.
16.  1998. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
17.  1997. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
18.  1996. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
19.  1995. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
20.  1994. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
21.  1993. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
22.  1992. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert
23.  1992. Pettersen, Kaare Torgny. For farlig å forske på barnemishandling? Barneblikket. Tidsskrift for barn i våre hjerter. 2: 14-15, 2 sider. Ikke fagfellevurdert
24.  1991. Pettersen, Kaare Torgny. Voldsprogrammer som regnes som mindre skadelig og de som regnes som særlige farlige for barn. Sinnets Helse. Temahefte 132, Barn og TV på godt og vondt.. Mental Barnehjelp. Side 20. 1 side. Ikke fagfellevurdert.
25.  1991. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert.
26.  1991. Pettersen, Kaare Torgny. Parabolbarn - og andre mediebarn. Rapport fra en medieundersøkelse blant 1000 skoleelever i Vestfold. Oslo: Redd Barna. Ikke fagfellevurdert. 32 sider.
27.  1991. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om et europeisk register for savnede barn (etter mønster fra National Center for Missing and Expoited Children i USA). Oppdrags giver Redd Barna Norge. 20 sider. Ikke fagfellevurdert.
28.  1991. Pettersen, Kaare Torgny. Barnevernet: Venn eller fiende? Kvinnejournalen, Tidsskrift for Kvinnefronten i Norge 2: 7. 1 side. Ikke fagfellevurdert.
29.  1990. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord kommune. Oppdragsgiver. Sandefjord kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert.
30.  1990. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Bø kommune, Telemark. Oppdragsgiver: Bø kommune. 10 sider. Ikke fagfellevurdert.
31.  1990. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om seksuelle overgrep i Sandefjord kommune. Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. 30 sider. Ikke fagfellevurdert.
32.  1990. Pettersen, Kaare Torgny. Felttog mot videovold. Sosionomen. Tidsskrift for Norsk Sosionomforbund. 2: 1-5. 5 sider. Ikke fagfellevurdert.
33.  1990. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om Barnepornografi i Norge. Justisdepartementet. Ikke fagfellevurdert. 116 sider.
34.  1990. Pettersen, Kaare Torgny. Diagnose: Videoskade. Helsenytt for alle. Tidsskrift for Nasjonalforeningen for Folkehelsen 6: 2-5, 4 sider. Ikke fagfellevurdert.
35.  1989. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Oslo. Oslo kommune: Styringsgruppen for bedre barndom. Ikke fagfellevurdert. 90 sider.
36.  1989. Pettersen, Kaare Torgny (1989). Videovold. Folkehelsen. Tidsskrift for Norske Kvinners Sanitetsforening. 2: 4-6. 3 sider. Ikke fagfellevurdert.
37.  1989. Pettersen, Kaare Torgny Pettersen. Film og video som påvirkningsfaktorer. Prismet. Pedagogisk tidsskrift. 7: 257-259. 3 sider. Ikke fagfellevurdert.
38.  1988. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Tønsberg kommune. Oppdragsgiver: Tønsberg kommune. 20 sider. Ikke fagfellevurdert.
39.  1985. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport vedrørende utleie av ulovlige videofilmer i Sandefjord. Sandefjord kommune: Ikke fagfellevurdert. Bystyret. 20 sider.
40.  1984. Pettersen, Kaare Torgny. Helse- og sosialplan for perioden 1984-1988. Tromøy kommune. Ikke fagfellevurdert. 33 sider.
41.  1984. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om Kystfraktprosjektet i Sandefjord fra Stiftelsen Kystfrakt. Ikke fagfellevurdert. 11 sider.
42.  1983. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om sysselsetningstiltak for unge arbeidsledige i Sandefjord kommune. Sandefjord kommune: Rådmannen. Ikke fagfellevurdert. 27 sider.
43.  1983. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport om videomarkedet i Sandefjord. Sandefjord kommune: Barnevernsnemnda. Ikke fagfellevurdert. 16 sider.

44.  1983. Pettersen, Kaare Torgny. Rapport vedrørende en systematisk gjennomgang av 46 videofilmer, leid hos ulike forhandlere i Sandefjord.  Sandefjord kommune: Barnevernsnemnda. Ikke fagfellevurdert. 49 sider.