Tuesday, May 15, 2018

Podkast om barn og medievold

I denne episoden av Den skjulte byrden ser jeg tilbake på utviklingen av medievold i samfunnet siden 1980-tallet. Opptaket varer i omlag 17 minutter


Barn og medievold

No comments:

Post a Comment