Tuesday, May 24, 2011

Vold som politisk prosjekt (4)

Noen få ungdommer med tilknytning til et voldelig og rasistisk miljø forsøkte å tenne på en bolig hvor en innvandrer familie bodde. Dette skjedde i en nabokommune for noen år siden. Ungdommene hadde liten formell makt men forsøkte å utøve en grov voldshandling. I en slik situasjon er det godt at noen griper inn. I tillegg til politiet, engasjerte kommunens ordfører seg. Det som skjedde var at ordføreren inviterte befolkningen til allmøte utenfor rådhuset. Hundrevis av mennesker møtte frem. Ordfører hold en innlegg hvor han forklarte hva som hadde skjedd og at han tok ansvar for å forbedre forholdene mellom innbyggerne i kommunene. Så lot han ordet være fritt slik at andre kunne komme til ordet. En rekke personer holdt innlegg mot rasisme og voldsbruk. Kommunestyret vedtok etter dette en egen handlingsplan mot rasisme i kommunen.

Å synliggjøre problemene, slik denne kommunen gjorde, ta en avgjørelse om å ta ansvar, skape en fellesskapsfølelse, førte til at borgerne frigjorde energi for å skape et bedre lokalsamfunn. Kommunen viste her hvordan de kunne bruke makten de forvalter for fellesskapet på en god måte, uten å ty til vold. Makten blir da et mål i seg selv. Makten trenger man ikke rettferdiggjøre. Voldsbruk kan aldrivære legitim.

Det er viktig å huske på at vold ofte springer ut av raseri og kan dermed være irrasjonell. Raseri er på ingen måte en automatisk reaksjon på elendighet og lidelse. I situasjoner hvor det finnes grunn til å tro at vilkårene kan endres, men ikke blir endret, oppstår raseri. Av den grunn er det viktig med handlingsorienterte politkere som prioriterer å bedre sosial forhold og ikke blir handlingslammet. 

No comments:

Post a Comment