Thursday, May 19, 2011

Vold som politisk prosjekt (1)

Rammen for mine tanker her er magistergradsavhandlingen til John Lundstøl som heter Det myndige menneske og boken Vold i vår tid av Hannah Arendt. Min hensikt er å politisere volden som er stadig mer fremtredende i vårt samfunn og forsøke å inspirere til politisk handling mot volden. Jeg har også benyttet meg av boken Human Destructiveness skrevet av Anthony Storr og Voldsbilder i hverdagen av Kristin Skjørten.

I 1996 var det en rekke kinoer i Norge som ikke ville sette opp David Cronenbergs film Crash pga av filmens voldelige karakter. Filmen handler om trafikkdød som angivelig gir seksuell opphisselse. I følge mange avisoppslag på denne tiden hevder filmkritikkere at filmen er dypt samfunnskritisk og skildrer "fornuftens død" og "den kaotiske postmoderniteten". Filmen og debatten omkring den synes å vise at voldsfremstillinger av denne type er underholdningen hvor nihilisme er hoteste moteretning. Selev om filmen Crash blir betegnet av kinosjefen i Sandefjord som for dårlig kvalitetsmessig for å bli satt opp på kino, ble det krevd av mange at filmen måtte settes opp. Noe den også ble etterhvert. Enkelte hevder at filmen er en grensesprengende kritikk av det moderne samfunn hvor bilen er blitt det samlende ikon, andre er redd for at filmen er nedbrytende på våre samfunnsnormer. Filmen skapte stor debatt og gjorde det vanskelig for politikker og filmbyråkrater å velge mellom krav til ytringsfrihet og bekyttelse mot kulturforsøpling.

Vi lever i en tid preget av vold. De siste 150 årene er blitt kalt krigenes og revolusjonens tidsalder. Det er blitt beregnet at mellom 1820 og 1945 er 59 millioner mennesker blitt drept på grunn av krig, drap, eller andre dødelige aktiviteter. Under 2.verdenskrig døde omlag 5000 mennesker hver dag i Auschwitz. Dette er snakk om en systematisk utryddelse av mennesker for bare vel 50 år siden. Minst 5 millioner jøder ble utryddet av nazistene i 30 konsentrasjonsleirer i løpet av krigen. Det fleste av dem som var ansatt i disse leirene var vanlige samfunnsborgere. Historisk sett kan vi hevde at kun vår fantasi hindrer oss i å forstå omfanget av menneskets voldelige handlinger. Volden har forfulgt oss fra generasjon til generasjon.

No comments:

Post a Comment