Friday, May 20, 2011

Vold som politisk prosjekt (2)

I etterkrigsårene har Norge hatt en velstandsøkning som savner sidestykke i historien. Sammen med denne utviklingen har livsstilsykdommer økt i nærmest samme tempo. Slike sykdommer inkluderer bl.a. hjerte- og karlidelser, kreft og ulykker. Hva gjorde myndighetene med dette? Jo, det ble foretatt et politisk grep som førte til en regulering av vår væremåte gjennom en rekke nye lover og holdningsskapende kampanjer. Vår livsstil ser igjen ut til å ha endret seg, men denne gangen til det bedre. Men selv om vi kjører bil med bilbelte og vi røker mindre enn før, er det fortsatt en lang vei å gå.

I dag ser vi nye mørke skyer i horisonten. livsstilssykdommer er blitt erstattet med samfunnssykdommer. Disser er iferd med å utvikle seg i like stor fart som livsstilsykdommene gjorde det i etterkrigsårene. Eksempler på slike "sykdommer" er økt selvmord, drap, og vold. I gjennomsnittet regner vi med at det skjer i gjennomsnitt 50 drap i Norge hvert år, og likevel regnes Norge som et av verdens fredeligste land i verden. Til sammenligning skjer det omkring 25000 drap i USA hvert år. Andre bekymringsfulle tilstander i Norge er det faktum at 20000 barn utsette for mishandling eller omsorgssvikt hvert år og hele 15-20% av barna i Norge lever i familier med alkoholproblemer og vi ser en stor økning i antall skader pga grov vold. Felles for slike eksempler er at årsakene er å finne i vår samfunnsutvikling og kan ikke alene forklares med Freuds individualistiske teorier om intrapsyiske prosesser.

Min påstand er at mye av årsaken ligger i en alvorlig frustrasjon i vårt moderne samfunn som knyttes til en manglende handlingsevne. Det som gjør oss til politiske samfunnsborgere er vår evne til å handle. Ingen annen evne, bortsett fra språket, skiller oss fra dyreriket. Handlingslammelsen som preger oss idag, fører etter min mening til at den makten vi skal ha over livene våre glipper ut av hendene vår og erstattes med bl.a. vold. En person (eller et samfunn) som har makt trenger ikke å bruke vold. En person (eller et samfunn) som bruker vold er ofte i en avmaktssituasjon.

No comments:

Post a Comment