Monday, May 2, 2011

Hjelpekunstens hemmelighet. Trinn 3 og 4

Trinn 3: Dette er hemmeligheten i hjelpekunsten
 
Dette er nøkkelen som åpner låste dører. En person som prøver å hjelpe en annen person kan føle seg helt hjelpeløs dersom denne nøkkelen ikke blir funnet. Når nøkkelen er funnet, kan følelsen oppleves som om man har vært i en dyp og mørk skog og endelig kommer ut i det som den tyske filosofen Martin Heidegger kaller i sin bok Being og Time (1926) for en lysning (tysk: Lichtung) . Selv om det er de som oppdager nøkkelen, fortsatt nøkkelen en hemmelighet som ikke er tilgjengelig gjennom direkte teoretisk kunnskap.


Trinn 4: Hva hemmeligheten er
 

Hemmeligheten er å ha evne til å finne den andre personen, og begynner der. Hva er denne hemmeligheten? Hemmelighetene ligger i det faktum at det å vite er ikke det samme som å gjøre. Det å lære de teoretiske aspekter av å hjelpe andre er et viktig fundament, men det å kunne realisere denne kunnskapen innebærer en form for innsikt som er praktisk, en praktisk form for kunnskap. All teori knyttet til praktisk kunnskap må være indirekte. Dette kan illustreres ved hvordan et barn lærer å sykle. Barnet lærer ikke å sykle ved å lese en bok eller bli fortalt av andre hvordan sykling er gjort. Det å lese en bok om hvordan man sykler eller å bli fortalt om det, vil bare hjelpe indirekte. Hvordan barnet lærer seg å sykle er en hemmelighet, og kan bare læres ved å gjøre det. Aristoteles inndelte i sin bok Nicomachean Etikk (Bok VI, kapittel 2-6) kunnskap inn i fem kategorier: episteme (vitenskapelig kunnskap); techne (kunst); fronesis (praktisk kunnskap); sofia (filosofisk visdom), og nous (intuisjon). Praktisk kunnskap er altså en egen form for kunnsskap som er forskjellig fra andre former for kunnskap. Aristoteles skriver at praktisk kunnskap, som Kierkegaard har kalt hemmeligheten i all hjelpekunst,er kunnen kombinert med viten.

Praktisk kunnskap, da, må være en begrunnet og ekte kapasitet til å handle med hensyn til menneskelig behov ... kunnskap, kombinert med forståelse ... Praktisk kunnskap ... er opptatt av mennesker og ting om hvor det en mulighet for bevisstgjøring, for dette er fremfor alt å arbeide med praktisk kunnskap, til å bevisstgjøre ... Dette er hvorfor noen som ikke vet men som kan (har erfaring), er mer praktisk enn de som vet men ikke kan ... Praktisk kunnskap er opptatt av handling (Nicomachean etikk, p.1800-1802).

No comments:

Post a Comment