Wednesday, May 4, 2011

Hjelpekunstens hemmelighet. Trinn 8 og 9

8. Å hjelpe er å tjene

Hvordan er det mulig å ha mer kunnskap enn den personen som søker om hjelp og samtidig vite hva denne personen vet, og fortsatt ikke har behov for å dominere? Det å hjelpe en annen person ved å iverksette et initiativ uten at dette personer samtykker i dette, kan oppleves som å bli dominert og ikke respektert. Å behandle folk med verdighet innebærer å repektee personens selvstendighet (autonomi) og deres rett til å treffe sine egne beslutninger. En sosialarbeider eller helsepersonell kan bare gjøre forholdene best mulig for personen i behov for hjelp, men det er den personen som søker om hjelp som velge å få hjelp eller ikke. Barn og personer med ulike former for funksjonshemninger eller psykiatrisk tilstander skal behandles med samme verdighet som enhver annen samfunnsborger.

9. Å hjelpe er å være den tålmodigste

Å ydmyke seg selv under en annen person betyr å være tålmodig. Dette er noe alle foreldre opplever et eller annet tidspunkt i oppdragelsen av barn. Barn kan bruke mye tid på å spille et bestemt spill, kan synes aldri å fullføre det de holder på med, ikke oppfører seg slik vi forventer og de tenker ikke som voksne. Å være tålmodig har å gjøre med å ha den nødvendige tiden som kreves i situasjoner som oppstår. Sosialarbeidere og helsearbeidere ofte arbeide under ekstremt tidspress med liten tid til hver klient eller pasient. De som trenger hjelp er forventet å komme til ulike hjelpeinstitusjonen, samarbeide innenfor begrensede tidsfrister, og forlate når avtalen er over. De som søker hjelp kan oppleve at det er de som er tålmodige med hjelperen og ikke omvendt. Hjelpekunsten ifølge Kierkegaard krever at hjelperen må være mer tålmodig enn den hjelpesøkende.

No comments:

Post a Comment