Tuesday, May 3, 2011

Hjelpekunstens hemmelighet. Trinn 5, 6 og 7

Steg 5: Å forstå hva den andre forstår
 
At hjelperen bør vite mer enn den hjelpetrengende er i min mening forståelig. Den profesjonelle hjelperen har gjennom en utdanning en form for kompetanse eller ferdighet som gir et slags utgangspunkt for å være en hjelper. Men enda viktigere er det faktum at man må vite hva den andre vet. Dette tyder på at den personen som trenger hjelp også har en forståelse av situasjonen, og det er viktigere å forstå dette og hva den andre vet enn det er å vite mer enn den andre. Dette er en grunnleggende forutsetning for å hjelpe den andre personen. Det synes vanskelig å hjelpe noen uten å forstå hva den andre forstår. Dette indikerer et ansvar og anstrengelse som hjelperen må være villig til å påta seg.


Trinn 6: All sann hjelp begynner med en ydmykende

 
Før hjelpe prosessen begynner, må hjelperen ydmyke seg. Dette er ikke det samme som å bli ydmyket. Ingen liker å bli bli ydmyket. Å bli ydmyket er en tilstand, en tilstand av den mellommenneskelig væren, som skal unngås. Å bli ydmyket er synonymt, til en viss grad, med skam. Det norske ordet ydmykelse kan bety både en ydmykende situatuajon (eng: humiliation) og en ydmykelse som holdning (eng: to humble oneself). Dette kan være årsak til misforståelser når begrepet brukes ut av sin sammenheng. Hva som menes i Kierkegaards sammenheng med hjelpekunstens hemmelighet, er behovet for å være ydmyk og beskjeden i å møte en person som søker hjelp. Dette indikerer at hjelperen må ha en åpen holdning i møte den personen i nød.


Steg 7: Å ydmyke seg
 

Dette er en utdyping av forrige trinn i hjelpekunstens hemmelighet. Ikke bare begynner hjelpe prosessen med en ydmykelse, men hjelperen skal ydmyke seg under den personen man ønsker å hjelpe. Dette betyr at den som ber om hjelp skal føle seg velkommen, verdsatt, tatt vare på, respektert og anerkjent. Forholdet mellom en profesjonell hjelper og pasient/klient er vanligvis beskrevet som asymmetrisk, med den profesjonelle hjelper i en mer maktfull posisjon enn den som trenger hjelp. Det å snu dette maktforholdet på hodet er krevende og forutsetter at den profesjonelle hjelperen ydmyker seg under sin pasient/klient. Hjelpekunstens hemmelighet foreslår her en radikal endring i holdningen og makt fordeling mellom helper og den hjelpetrengende.

No comments:

Post a Comment