Wednesday, February 15, 2012

Å skape muligheter for verdens undertrykte kvinner

Jeg er nettopp ferdig med en bok som har gjort meg urolig. Boken rørte ved en streng inne i meg som gjør at jeg føler at jeg ønsker å gjøre noe. Da har boken virkelig hatt en viktig misjon. En bok som berører menneskets sårbarhet og inviterer til handling. Boken heter "Halva Himlen. Att skapa möligheter för värdens förtrykte kvinnor". Den er skrevet av Nicolas D. Kristof og Sheryl WuDunn og utgitt på Daidalos forlag, 2011. Forfatterne er kjent for å ha vunnet Pulitzer prisen i 1990 for sin rapportering fra Kina til New York Times. De skriver vanvittig godt i denne boken om kvinne undertrykkelse.

Boken handler om hvordan kvinner behandles som slaver i ekteskap, om prostitusjon, om voldtekt verden rundt, kvinner som dør i fødesengen fordi de ikke verdsettes, famileplanlegging som prioriterer guttebarn fremfor pikebarn, om kvinnefientlighet i verdens religioner, og om det å investere i utdanning av jenter og kvinner. Dersom du mener det er likestilling i verden: les denne boken. Dersom du vil lære mer om kvinners rettstilling i mange land. Les denne boken. Dersom du ønsker å bli inspirert til å gjøre noe: les denne boken.

Det spesielt fire ting vi alle kan gjøre for å skape flere muligheter for verdens undertrykte kvinner:

1. Gå inn på nettsiden Global Giving og/eller Kiva og opprett en konto. Begge disse nettsidene bygger på prinsippet P2P, det vil si at ett menneske hjelper ett annet menneske. Man kan velge å gi hjelp til et grasrot prosjekt eller hjelp til kvinner som vil starte egne bedrifter. Det sies at hjelper du en gutt/man med utdanning, da hjelper du en person. Men gir du den samme hjelpen til en pike/kvinne, da hjelper du en hel landsby.

2. Sponsre en jente eller en kvinne via Plan International, Women for Women International, World Vision eller American Jewish World Service. Jeg har har selv vært Plan fadder i 20 år og synes dette er en utmerket måte å hjelpe andre på. Men det er mange valgmuligheter for deg som vil være med å hjelpe.

3. Skaff deg mer informasjon om kvinners stilling i verden ved å tegne deg som mottaker av nyhetsbrev fra Women News og World Pulse

4. Bli medlem av CARE Action Network og involver deg i kampen mot fattigdom og undertrykkelse.

Alle disse handlingene baserer seg på deltagelse fra enkelt menneskerer. Det er handlinger som hjelper med å bryte isen i verden idag og forteller verdens makthavere at vi bryr oss og at vi er mange.

No comments:

Post a Comment