Thursday, February 23, 2012

Praktisk kunnskap

Jeg lærte både å sykle og svømme da jeg var 5 år gammel. Dette lærte jeg ikke ved at mine foreldre leste bøker om sykling og svømming for meg. De måtte lære meg dette på et personlig plan ved å holde meg, støtte meg, vise meg, være tålmodig over tid, øve og øve inntil jeg "plustelig" kunne det. Jeg har problemer med å forklare hvordan jeg "plutselig" kunne det. Det bare ble sånn. Praktisk kunnskap kjennetegnes med nettopp dette. All teori om praktisk kunnskap må nødvendigvis være indirekte. Man kan lese om samtaleteknikk, oppgaveskriving, bilkjøring, fjellklatring, barneoppdragelse, mm. Men å kunne slike ting krever at man gjør det i praksis.

Å lage fioliner er også en slik praktisk kunnskap. Ingen kunne lage fioliner som Antonio Giacomo Stradivari. Han levde fra 1648 til 1737 og lagde de verdenskjente Stradivarius fiolinene. De få instrumentene som er igjen etter Stradivari (omlag 660 stykker) koster idag en formue. Ole Bull hadde en slik fiolin som var bygget i 1687, og den er kalt Lady Blunt. Det er helt utrolig at den ble solgt på aksjon i juni 2011 for hele 88,6 millioner kroner (15.894.000 amerikansk dollar). Hvordan lærte han å lage slike fantastiske instrumenter? Ikke ved å lese en bok om det i hvertfall. Han var lærling i 13 år hos en fiolinmaker, mesteren Nicola Amati, i årene 1666 til 1679. Stradivari lærte håndverket videre til sine lærlinger (blant annet sine to sønner), men så døde denne mester/elev tradisjon bort og idag er det ingen som kan lage fioliner som Stradivari gjorde det.

Lady Blunt Aristoteles skriver i Nicomachean Ethics Bok IV at praktisk kunnskap handler om å samle erfaringer over tid slik at man bygger opp en kapasitet til å handle i spesifikke situasjoner. Dette er viktig å ha med seg i profesjonsutdanningen som jeg selv er en representant for. Studenter trenger å øve på det de lærer på skolen i praksisperioder slik at de over tid får denne praktiske kunnskapen. De trenger også lærere og praksisveiledere som opptrer som "mestere" i faget de lærer seg. De trenger modeller å følge etter. Dette er noe som ofte blir nedprioritert etterhvert som fagutdanninger blir akademiske fag. Men også i akademia trenger studentene både å lære om fagets "mestere" og ha tilgang på rollemodeller som de kan lære faget av. Jeg vil her slå et slag for at Mester/Elev måten å lære praktisk kunnskap får en ny renessanse. Dette er en stor utfordring for akademia idag, 

No comments:

Post a Comment