Friday, February 24, 2012

Filosofisk kunnskap

Filosofer var i det gamle Hellas ofte oppfattet noen underlige og brysomme mennesker. Noen kunne sitte på toppen av høye marmor pedestaler hele dagen for å tenke. Andre gravde seg inn i huler som de fant i fjellet for å tenke. Felles for mange av dem var at de ikke hadde inntektsgivende arbeid. De måtte tigge. Tenkerne kunne ikke nedlate seg til kroppslig praktisk arbeid. Det fikk andre ta seg av. De hadde viktige tanker å tenke på. De første filosofene var naturfilosofer og de tenkte mye på det de kunne observere rundt dem. Etterhvert kom de på andre "viktige tanker" som for eksempel om tid, matematikk, logikk, retorikk, og lyrikk. Det var her vår vestlige vitenskap begynte. Filosofi var vår første vitenskap. Så kom Aristoteles og delte vitenskap inn i en teoretisk del og en praktisk del. Det er den prakiske filosofien jeg er opptatt av, og den går helt tilbake til Aristoteles.

Filosofi betyr å ha kjærlighet til visdom. Visdom kan forståes som klokskap, viten og kunnen (kyndighet). Klokskap betyr å handle på riktig måte og krever en innsikt i hvordan noe bør være. Viten handler om å erkjenne sannheter og er ofte assosiert med matematikk, (meta)fysikk og naturvitenskap. Kunnen (kyndighet), ja -det er å kunne det, å ha innsikt i hvordan noe skal utføres. Aristotles sier at klokskap handler om å ha innsikt i hvordan man skal handle slik at det er til beste både for en selv og for samfunnet. Det å være i besittelse av en slik klokskap er viktig for å kunne leve et godt liv.

I dagens samfunn er dette mer viktig enn noen gang. Det å tenke godt etter når man handler og spørre seg selv om man har råd til dette. Det er blitt så lettvindt med kredittkort og da slipper man liksom å tenke. Det er noe man gjør når regningen kommer. I vårt forbrukersamfunn handler vi varer ofte med lite klokskap. Et annet eksempel på mangel på klokskap i dagens samfunn er alle livsstilsykdommen vi strever med. Hjerte-karsykdommer, overvekt, lungekreft er økende i vår tid og eksperter sier at denne økningen skyldes måten vi lever på som er ufornuftig både for den enkelte og for samfunnet. Filosofisk kunnskap handler om å stoppe opp av og til og våge å ta avgjørelser som er fornuftige og passe på at man handler på en riktig måte overfor seg selv og andre. Som jeg skriver øverst på min blogg: Praktisk filosofi handler om å skape en bevissthet om hva som kjennetegner mennesket, nemlig å foreta valg og ta ansvar for det Gode.

No comments:

Post a Comment