Sunday, December 16, 2012

Reiseskildring fra fem dager i Brasil november 2012. Dag 5Fredag 16.11.12
Kaare sammen med Fabio Luiz Ferreira da Silva
Dagen begynte kl.09.00 med et besøk på familieklinikken «Clínica da Família Cantagalo Pavão Pavãozinho». Klinikken arbeider med helse- og sosialarbeid i de to første slumstrøkene som vi besøkte på søndag. Vi møtte klinikkens leder Gjert Ferreira Wimmer, klinikkens lege José Luiz Roizenbruch og en av feltarbeiderne Fabio Luiz Ferreira da Silva. Vi fikk en varm velkomst her, en omvisning både utenfor bygningen og inne i klinikken. Etter dette ble vi vist rundt i slumstrøket som ligger inntil klinikken. Flere ganger mens vi gikk i de smale gatene oppstod det samtaler mellom oss om hvordan vi kan utvikle et fremtidig samarbeid. Vi ble enige om å opprettholde kontakt og forsøke å finne en måte å samarbeid på. Det foreligger her en mulighet for at våre helse- og sosialfaglige studenter kan innrullere i PUC-Rio og delta på akademiske kurs der og samtidig ha praksis ved denne familieklinikken (hvor flere snakker engelsk). Vi arbeider videre med utforming av et forslag til intensjonsavtale som Kaare hadde sendt klinikken før dette møte. Avtalen må tas opp på et høyere nivå for klinikken, og de vil komme tilbake med mer informasjon om dette etter hvert. Men beslket ble avsluttet med et sterkt ønske om videre samarbeid både mht forskningsprosjekter og studentutveksling.

Cantagalo Pavão Pavãozinho

Gjert, Kaare, Trond, Anne-Martha, Fabio, Jean og Åsne

No comments:

Post a Comment