Friday, December 14, 2012

Reiseskildring fra fem dager i Brasil november 2012. Dag 3Tirsdag 13.11.12
Dagen begynte kl.10.00 med informasjon om Brasil forskergruppen og om etablering av både en stiftelse og en forening som har fokus på Brasil. Deretter gjennomgikk den norske gruppen en gjennomgang av de 6 indikatorene som vi har hatt fokus på. Vi drøftet både definisjoner, ulike forståelseshorisonter, og tall materiale. Dette førte til en lengre diskusjon mellom de to gruppene. Partene var enige om at hovedfokus på innhenting av statistikk var rettet mot Brasil og at dette materialet skulle sees og drøftes i relasjon til norske forhold. Det er ikke meningen at den norske gruppen skal innhente tilsvarende tallmateriale fra Norge. Det blir både et altfor omfattende prosjekt, samt at statistikken fra Brasil kan ikke uten videre sammenlignes med statistikken i Norge.  Våre diskusjoner om fattigdom, helse, arbeid, utdanning, vold, viser at det er meget fruktbart å drøfte disse temaene i fellesskap, men statistikken kan ikke sammenlignes uten videre.


Etter en pause brukte vi tid på å drøfte prosessen videre i vårt felles prosjekt og utarbeidelse av en søknad til Forskningsrådet for å kunne forlenge vårt prosjekt med ytterligere to år. Vi var enige om å ha et nytt forskerseminar her i Rio i juni til neste år, og da forhåpentligvis med Catharina og Vigdis. Dette blir da et seminar for å avslutte dette første året, og evt for å legge planer for videre prosjekter eller prosjektet vi søker Forskningsrådet om midler til. Vi drøftet også muligheten for å ha en fotoutstilling om «Barn i Rio» ved HiØ våren 2013. En fotoutstilling både på høgskolens ulike avdelinger samt tilbud til fylkets barne- og undgomsskoler. Ciespi har tusenvis av bilder av barn i Rio. Dersom vi skal ha en fotoutstilling om «Barn i Rio», må alle barna og foresatte kontaktes og gi en samtykke til at bildene kan brukes i en utstillingen. Det er snakk om 40-60 bilder. Bildene vil bli kvalitetskontrollert av Ciespi, lage tekst til hvert bilde og overført dette til oss ved HiØ digitalt. Vi vil deretter prøve å samarbeide med ansatte ved IR (design) med å lage forstørrelser av fotografiene. Med verdens øyne rettet mot Rio i 2014 og verdensmesterskapet i fotball, vil en slik fotoutstilling ha en spesiell verdi.   

No comments:

Post a Comment