Saturday, December 15, 2012

Reiseskildring fra fem dager i Brasil november 2012. Dag 4


Luiza Helena, Irene og Trond
Onsdag 14.11.12
Dagen begynte kl.11.00 med et møte med Luiza Helana Nunes Ermel, som er direktør for avdelingen for sosialt arbeid ved det katolske universitetet i Rio (PUC-Rio). Irene Rizzini var også tilstede på møtet. Vi (Trond, Anne-Martha og Kaare) presenterte oss, fortalte om vårt felles prosjekt med CIESPI og direktøren syntes vårt samarbeid var meget spennende. Vi gikk deretter over til å samtale om hvordan vårt gode samarbeide kan utvides. Hun inviterte interesserte studenter fra HiØ til å melde seg inn som studenter ved PUC-Rio, noe den skriftlige avtalen mellom våre institusjoner fra i fjor gir adgang til. En slik innmelding vil gi våre studenter adgang til studier ved PUC-Rio, samt en måneds intensiv språkkurs for utenlandske studenter hver juni måned. Studenter fra HiØ vil kunne delta på alle studier ved PUC-Rio kostnadsfritt. Vi drøftet også muligheter for å sende brasilianske studenter til HiØ. Et problem her er at det forutsettes at studenter fra PUC-Rio behersker engelsk. Vi ble enige om å jobbe videre med disse ideene og direktøren ville oversende mer materiale om hvordan norske studenter skulle gå frem for å melde seg inn ved PUC-Rio. 
Trond, Irene, Kaare, Anne-Martha og Luiza Helena

Brasiliansk jungel mellom skolebygningene på PUC-Rio
Etter lunsj og en pause foreleste Kaare for studenter og ansatte ved avdelingen for sosialt arbeid på PUC-Rio. Dette er andre gang Kaare foreleser for studentene til Irene, og erfaringen er meget god. De brasilianske studentene synes det er meget lærerikt å høre om norske forhold og om sosialt arbeid i Norge. Forelesningen denne gangen handlet om hvordan ulike institusjoner kan og må samarbeide for å kunne hjelpe barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.  Et interessant tema som førte til diskusjon her var politiets rolle. I Norge samarbeider alle hjelpe instanser i seksuelle overgrepssaker på en helt naturlig måte, også med med politiet. I Norge har politiet en en meget viktig rolle i saker som har å gjøre med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Norsk politi foretar blant annet dommeravhør av barn. Dette var meget vanskelig for de brasilianske studentene å forstå. I Brasil har man ikke en slik tillitt til politiet og samarbeid syntes å være utenkelig. Flere av studentene gav uttrykk for at å samarbeide med politiet i Brasil kunne være direkte livsfarlig. Å samarbeide med politet ville også gi et dårlig forhold til de fattige som barsilianske sosialarbeidere utdannes for å hjelpe (ikke middelklassen), pga erfaringer de har med politiet i favelaene (slumområdene). Måten alle forsøkte å samarbeide på i Norge syntes alle studentene og ansatte på forelesningen virket utrolig bra, og måten Norge satset på Barnehusene på var nesten ikke til å tro. Etter forelesningen gikk 10 av oss ned til Copacabana og spiste middag sammen, og diskuterte videre til seint på kvelden.

No comments:

Post a Comment