Thursday, December 13, 2012

Reiseskildring fra fem dager i Brasil november 2012. Dag 2Mandag 12.11.12
Forskergruppen i arbeid på Ciespi
Dagen begynte det internasjonale barne-forskningssenteret CIESPI hvor forskerne her presenterte sin del av arbeidet med prosjektet: «The violation of rights: an overview of the demographics of youth vulnerability in urban Brazil». CIESPI gruppen på dagens møte var professor Irene Rizzini (direktør for CIESPI og professor i sosialt arbeid ved PUC-Rio), professor Malcolm Bush (Universitetet i Chicago og som veileder dette prosjektet) og PhD student i sosialt arbed ved PUC-Rio Juliana Maria Batistuta Teixeira Vale. Etter presentasjonen fra CIESPI gruppen hadde vi en lengre diskusjon. Fra HiØ møtte PhD kandidat Trond Heitmann, Mastergradsstudent Anne-Martha Utne Øygarden (UiO) og megselv.Trond i dialog med to mastergradsstudenter i sosialt arbeid som deltok under siste del av møtet
Trond og Malcolm

Forskergruppen samlet: Kaare, Malcolm, Trond, Irene, Juliana og Anne-Martha 
 Etter en kaffe pause fikk vi se den nye DVD filmen som CIESPI har produsert som het: «When home is the street». Dette er en dokumentarfilm med intervju av gatebarn i Mexico City og Rio De Janeiro. Vi fra Norge fikk hvert vår kopi av filmen og ble oppfordret til å vise den til interesserte i Norge.  Etter filmen hadde vi igjen en lengre diskusjon. Dagen ble avsluttet med en felles middag.

No comments:

Post a Comment