Monday, March 21, 2016

Mokollen

Idag gikk turen opp til Mokollen. Et populært utfartssted for både sandefjordinger og besøkende. Utallige er de bryllupsbildene som er blitt tatt opp i gjennom årene med denne utsikten som bakgrunn, Sandefjord by, Sandefjordsfjorden, og blå himmel. Strømstadferja kan også sees godt herfra. De fleste kommer her for å nyte utsikten, men i de senere årene har klatreklubben begynt med klatretrening i de stupbratte fjellveggene mot syd. Det er ikke noe for meg som har høydeskrekk.
Men før jeg kommer opp til Mokollen, kommer jeg til Glassmesterløkka. Dette navnet kommer også på min "værapp og jeg leser "7 varmegrader grader på Glassmesterløkka". Hvorfor heter stedet så Glassmesterløkka? Ei flott jorde under Sandefjords velkjente grønne drikkevannstank var stedet hvor glassmester Oluff Andersen begynte sitt glassmesteri i 1850. Han drev også et lite gårdsbruk her. Stedet var også velkjent for en olle og mange kom hit for å vaske sine klær.
Mange som besøker Mokollen tenker ikke på at de går rundt på et fjell som ligner på en sveisterost. Allerede i 1902 var stedet brukt av nordmenn som forsvarsverk mot Sverige. Nordmenn som ville ut av unionen mot Sverige gjorde seg klar til krig og bygde utsiktsposter og kampstillinger. Det ble heldigvis ikke noe av den krigen.

Men da 2.verdenskrig kom, utnyttet tyskerne stedet fullt ut. I flere etasjer nedover finner man tunneler, lagerhaller, og til og med et sykehus bygdt inn i fjellet. Her er trapper fra etasje til etasje og til de mange inngangene som finnes til forsvarsanlegget.

Øverst på Mokollen platået var det
plassert hele 20 kanoner som siktet mot alle fire himmelretningene. Her kunne man lett forsvare by og havn.
Alle kanonene er forlengst fjernet, men sporene etter dem og tilstedeværelsen av en fremmed makt, er forstatt meget synlig.

I dag har forsvaret ikke lenger bruk for dette forsvarsverket og stedet er derfor kun et yndet friluftsområde. Men for bare 60 år siden så alt anderledes ut her. På vei ned fra Mokollen tenker jeg på at vi er heldige som bor et et av verdens mest fredelige land.

No comments:

Post a Comment