Sunday, April 22, 2018

Podkast: Skammens betydning for barns utvikling

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige broen mellom dem trues. Enhver situasjon som skader den mellommenneskelige broen, som binder sammen barnet (også spebarn) og foreldre (eller andre signifikante andre), vil kunne aktivere skam. Denne episoden av Den skjulte byrden, som varer i sju minutter, tar for seg viktigheten av å møte barnets behov for kjærlighet, nærhet og en trygg relasjon til betydningsfulle andre, og hav som skjer når barnet i stedet opplever avvisning.


Skammens betydning for barnets utvikling

No comments:

Post a Comment