Monday, April 23, 2018

Podkast: Å jobbe med skam

Å møte andre mennesker preget av skam krever at hjelperen er forberedt på å møte den andres smerte og fortellinger om å ikke bli møtt av andre mennesker, om å ikke være elsket, eller andre former for krenkelser. Det krever at du som hjelper kjenner din egen skam. Og det handler om å gi den andre mange nye og gode livserfaringer for å forsterke et positivt selvbilde. I dagens episode av Den skjulte byrden, drøfter jeg disse og andre forhold som er viktig å kjenne til for å kunne jobbe med skam. Opptaket varer i 11 minutter.

Å jobbe med skam

No comments:

Post a Comment