Sunday, April 22, 2018

Podkast: Hukommelsens etikk


Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-yallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har det alltid vært viktig å nedtegne hva som har skjedd. Jeg har ofte tenkt på dette som hukommelsesarbeid. Men hvorfor er det viktig å ta vare på minnene våre? Er det ikke bedre å glemme en traumatisk fortid og leve videre som om ingenting vondt har hendt oss? Kan vi snakke om en etisk plikt til å huske; en hukommelses etikk? I denne episoden av Den skjulte byrden, som varer i 22 minutter, ser jeg nærmere på hvorfor vi er forpliktet til å huske, for å lære av vår fortid, og for å glemme, for å hjelpe oss forbi hat og sinne.Hukommelsens etikk

No comments:

Post a Comment