Sunday, April 22, 2018

Podkast: Fra refselsrett til oppdragervold

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podkasten, som varer i 13 minutter, begynner med et historisk tilbakeblikk på refselsesretten i Norge og ser på hvordan denne har endret seg fra 1600-tallet og frem til i dag i lys av et menneskerettighetsperspektiv.


Fra refselsrett til oppdragervold

No comments:

Post a Comment